Aikido Dojo München
Google Kalender Ansicht
23.08. - 28.08.2022 - Fürstenfeldbruck
Aiki-Budo Sommer-Lehrgang mit Nakajima Sensei


Daishiro Nakajima


Shinkiryu Aiki Budo Soke


7. Dan, Shihan - Aikikai Tokyo
9. Dan, Shihan - Daitoryu Aiki Jujutsu Bokuyokan
Shinki Toho, Hoshu

Information und Anmeldung: Matthias Becker, matthias_becker@aikido-dojo-muenchen.de

Die Unterlage zum Download findet ihr hier.